Home / Bài Học Cuộc Sống / Tử tế với người thì dễ – Tử tế với mình mới khó!

Tử tế với người thì dễ – Tử tế với mình mới khó!

Con đường dẫn tới hạnh phúc ở đâu !

Nhiều người nói rằng, con đường dẫn đến hạnh phúc là một cuộc sống hướng về tình yêu thương và lòng từ bi.

Tuy nhiên, từ bi không có nghĩa là bạn phải đồng ý với mọi việc người khác làm, hoặc thậm chí phải khoan dung với tất cả mọi việc. Để cho người khác tha hồ xúc phạm mình hoặc làm tổn thương thân thể mình, thì đó không phải là từ bi với bản thân.

Chúng ta cần học cách tử tế với chính mình. Thật ra tử tế với chính mình không phải là điều dễ dàng với nhiều người. Vì thế, chúng ta phải luyện tập và nuôi dưỡng tâm từ bi – trước hết là cho chính mình.

Khi tôi hỏi mọi người về những việc họ phải làm trong ngày, thì thông thường họ đưa ra một danh sách dài. Nhưng khi tôi hỏi “Còn bản thân bạn đang ở đâu trong danh sách này?” thì trông họ ngơ ngác như thể tôi đến từ một hành tinh khác.

Hãy học cách tử tế với chính mình

Dù với bất kỳ lý do nào, việc chúng ta không tử tế được với bản thân khiến cho tâm từ bi của chúng ta khó đến được với người khác.

Tâm từ bi có tính lan truyền và nếu nhiều người được lan tỏa tâm từ bi thì chúng ta sẽ có môi trường để nuôi dưỡng tâm từ bi: tại nhà, ở nơi làm việc và những chốn công cộng. Điều đáng chú ý là tâm từ bi được xem như một sức mạnh tâm lý. Nó có thể được nuôi dưỡng để phát triển tốt thông qua những hành động hằng ngày.

Chúng ta có thể giữ tâm từ bi như một ánh sáng soi đường cho mọi ý định của mình. Như thế, chắc chắn chúng ta sẽ sống một cuộc đời tử tế – với chính mình và với mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *