Recent Posts

Bài học cuộc sống về quản lý thời gian

Thời gian là vàng là bạc. Câu nói đó luôn đúng với mọi hoàn cảnh, thời đại. Nếu bạn biết đầu tư cho nó, lợi nhuận bạn nhận lại được tăng theo cấp số nhân, ngược lại, thời gian sẽ lấy đi nhiều thứ của bạn. Mỗi người có một …

Read More »

Nghệ thuật giao tiếp ứng xử qua điện thoại

Với sự phát triển như vũ bão về khoa học công nghệ như hiện nay, điện thoại trở thành một trong những phương tiện giao tiếp nhanh, phổ biến nhất để con người liên hệ với nhau.   Tuy nhiên, do đây là một cuộc giao tiếp không gặp mặt …

Read More »

Nhận nhiều bài viết mới qua
hộp thư email

Đăng ký để nhận những bài viết cập nhật mới nhất qua email.